51 Yılda Dağılmanın Eşiğinden Cihan İmparatorluğuna

İlk Osmanlı tarihçilerinin “Fasıla-i Saltanat” olarak adlandırdıkları Fetret Devri Ankara Savaşı bitiminde başlamış, savaştan sonra Çelebi Mehmed Amasya ve Tokat’ta, İsa Çelebi Balıkesir ve Bursa’da, Musa Çelebi İsa’yı uzaklaştırdıktan sonra Bursa’da, Emîr Süleyman ise Edirne’de hükümdarlıklarını ilân etmişlerdi. Anadolu ve Rumeli’deki Türk siyasî birliği bozulmuş, Yıldırım Bayezid’in çok kısa bir sürede genişlettiği Osmanlı Devleti parçalanmıştı. Peki, kuruluşundan kısa bir süre sonra Anadolu’dan Avrupa kıtasına geçerek yeni fetih alanı oluşturan Osmanlı Devleti’ni fetrete sürükleyen olay, yani Timur ile Yıldırım Bayezid kuvvetleri arasında yapılan Ankara Savaşı nasıl başlamış, iki Türk hükümdarı neden karşı karşıya gelmişti?

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında… 

Benzer konular