Prof.Dr. Ahmet Demirel: “İkinci Grup Cumhuriyet’i 1921’de Teklif Etmişti”

1876 Anayasası’na göre Birinci Mec­lis’in, Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın devamı olduğunu söyleyebilir miyiz?

Osmanlı Meclis-i Mebusan seçimi­nin sonuncusu 1919 Aralık’ında yapıl­mıştı. Bu meclis 12 Ocak’ta İstanbul’da açıldı. İngilizler orayı basınca, Mart ayında Mustafa Kemal diğer komutan­larla yazışarak Ankara’da yeni bir mec­lis kurma kararı aldı. Bu meclis için seçimin ilk aşamasını yapmaya gerek yok, zaten yapıldı diye düşünülmüştü. Seçim iki dereceli olacağı ve uzun bir sürede yapıldığından halkı bir daha seferber etmeye ihtiyaç duymadılar. O dönemki ikinci seçmenler bu seçim­de de ikinci seçmen olsun, dediler. Bu açıdan bakarsak iki meclis arasındaki devamlılığı çok rahat görebiliriz. Daha da önemlisi, İstanbul Meclis-i Mebusa­nı’nda milletvekili olanlar herhangi bir seçime katılmadan istedikleri tak­dirde Ankara’ya gelebilirler, deniliyor. 169 milletvekilinden 92’si Ankara’ya gitmişti. Bu bir çoğunluktur. Bilahare Tek Parti döneminde milletvekili olan­ları da hesaba katarsak birinci meclis­le Tek Parti döneminde de milletvekili olan son Meclis-i Mebusan üyelerinin sayısı 115 ediyor.

Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında… 

Benzer konular