“Babamın Yaptığını Yapmayacağım”

Sokağa çıkıp darbeye karşı direnenler arasında elinde Menderes’in fotoğrafıyla gelen bir adamı hatırlıyorum: “Ben babamın yaptığını yapmayacağım” diyordu. Bu görüntü, eski ile yeni, geçmiş ile bugün, 56 yıl öncesi ile sonrası arasındaki farkı yansıtır; yarım asırlık zamanın mahsulü olan sosyal değişim ve dönüşümü.

Devamı Derin Tarih Ağustos Sayısında…

Benzer konular