Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Gazi Meclisler

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Birinci Meclis, silahlı mücadele ve diplomasi metotları sayesinde Anadolu ve Trakya’daki İtilaf devletlerinin (özellikle Yunan) işgalini başarıyla sona erdirmiştir. Bunda Birinci Meclis ile Anadolu ve Trakya’nın Müslüman halkında mevcut ortak vatan- ortak din (İslam) duygularının büyük payı bulunmaktadır. Bundan dolayıdır ki, İstiklal Savaşı’nı kazandıran bu ruha sahip olması, Birinci TBMM’nin “Gazi Meclis” olarak anılması için yeterlidir. Bugün bize topyekûn lazım olan da bu ruhtur. Bu ruha sahip insanların sayısı o kadar fazla olmalı ki, Türkiye’de herhangi bir güç ne TBMM’yi bombalamaya, ne de Cumhurbaşkanı’na suikast düzenlemeye cesaret edebilsin.

Devamı Derin Tarih Ağustos Sayısında…

Benzer konular