Cuntanın Sakat Bildirisinin Kardeş Selefleri

“Kardeş kavgası, yaygın şiddet, tırmanan irtica tehlikesi, laiklik, Atatürkçülük, bölücülük endişesi”… Bunlardı yapılan darbelerin gerekçeleri. Tabii olarak 12 Eylül de aynı izahı kullandı. Ve diğerlerinin toplumun önüne uzattığı belgede aynı şeyler yazıyordu. 28 Şubat, 27 Nisan e-muhtıra, 7 Şubat 2012… 15 Temmuz’da kendisine ‘Yurtta Sulh Konseyi’ adını takan cuntanın yayınlamaya çalıştığı sakat bildiri de öncekilerin kopyası oldu. Başka ne olabilirdi ki!

Devamı Derin Tarih Ağustos Sayısında…

Benzer konular