Dr. Muhammed Ekrem Nadwi: “Eğer Kadınların Öğrettiklerini Çıkarırsanız İslamın Dörtte Biri Yıkılır”

Kadının İslamda rolü ve değeri nedir?

Bismillahirrahmanirrahim. İslamda erkekler ile kadınlar arasında hiçbir fark olmadığını anlamak mühimdir. Öncelikle erkekler de, kadınlar da insandır. Arada herhangi bir fark yoktur. İslamda kadının mülkiyet hakkı olduğu gibi erkeğin de mülkiyet hakkı vardır. Kadınların seçim yapma hakkı vardır. Mesela Kur’ân’da kendileri mümin olan fakat kocaları mümin olmayan kadınları bulabildiğiniz gibi kendileri mümin olmayan fakat tıpkı Nuh ve Lut aleyhisselam gibi kocaları mümin olan kadınları bulabilirsiniz.

Hz. Peygamber döneminde de aynıydı. Kızları mümindi, kocaları değildi fakat Peygamber (as) onları ayırmadı. Mesela Ümmü Habibe ki Peygamberimizin hanımıdır, babası kâfirlerin lideriydi, buna rağmen birlikte yaşamaya devam ettiler. O halde şunu anlamak gerek: İnsanoğlu kadın olsun erkek olsun bağımsızdır.

İkinci husus ise kadın da erkek de Allah’ın kulları olma noktasında birbirinden bağımsızdır. Her ikisinin de kulluk etmesi gerekir. Erkeğin de kadının da tek görevi Allah’a kulluk ve itaat etmektir. Doğrudan Allah’a karşı sorumludurlar.

Gerçi bazı farklar var, ancak bu farkların sebebi insanlık ya da ibadetlerinde değil. Daha ziyade Allah’ın insan neslinin dünya üzerinde devamını istediği için mevcuttur; bunun için de en iyi yolu, yani aileyi seçmiştir. Yani kadın ve erkek birlikte yaşar, çocuk sahibi olurlar. O halde kadının aile sistemindeki rolü nedir? Anne olmaktır. Annelik onlar için en temel özelliktir.

Benzer konular