Hizmet Kisveli İhanet Çetesi

Geride bıraktığımız 10 yıl boyunca, muh­temel darbe söylen­tileri ve her defasında bu söylentilere “Türkiye’de dar­beler tarihi sona ermiştir. Türkiye’de bir daha askerî darbe yaşanmayacaktır. Ne şimdi, ne de gelecekte” şek­linde verilen karşılıklar re­vaçtaydı. Bütün bu tartışma­ların ardında yatan sebep, 2002 yılında iktidara gelen AKP yönetimi döneminde Türkiye’deki siyasî sistemin demokratikleştirilmesine yönelik atılan önemli adım­lardı. Fakat yaşananlara dö­nüp baktığımızda bu mantı­ğın saf bir iyi niyetten ibaret olduğu ortaya çıkmıştır.

Bu bakımdan 15 Tem­muz’da yaşananlar pek çok kişiyi haksız çıkardı diye­biliriz. Türkiye, periyodik darbelerle yazılmış tarihi boyunca gördüğü en vahşi darbe girişimine sahne ol­du. F-16 savaş uçaklarının sivilleri bombaladığını, Bo­ğaziçi Köprüsü üzerine ko­nuşlanmış keskin nişancı­ların sivillerin canına kıy­dığını, askerlerin Ankara ve İstanbul sokaklarında si­vil halkın üzerine otomatik silahlarla ateş açtığını, için­de insanlar bulunan araba­ları tanklarla ezip geçtikle­rini, Cumhurbaşkanı’na su­ikast girişiminde bulunduk­larını, Başbakanın arabası­na ateş açıldığını gördük.

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında… 

Benzer konular