1 Yılın Envanteri

15 Temmuz’dan Önce 15 Temmuz’dan Sonra

Paralel yapı 17-25 Aralık 2013’te yargı ve polis kanadı üzerinden başlattığı darbe girişiminde, yargıda ve em­niyet teşkilatındaki kadrolaşmalarından faydalanarak AK Parti iktidarını alaşağı etmek istemişti. “Cemaat” denen illegal yapının gerçekleştirdiği siyasî operasyonlarla, yolsuz­luk yaptığı gerekçesiyle Batı nezdinde hükümetin itibarının zedelenmesi amaçlandı. Özetle, 17-25 Aralık operasyonları yolsuzluk sosuna bulanmış bir darbe girişiminin ta kendi­siydi. Bu girişim karşısında öncelikle kendisi hedef alınan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gülen Cemaati’ne karşı yeni bir “İstiklâl Savaşı” başlatması sonucu, kurgula­nan tertip geri tepti. Ardından AK Parti hükümetinin Gülen cemaatine karşı başlattığı paralel yapıyla mücadelede güven­lik kuvvetleri ve yargıda kadrolaşan Gülen elemanlarının tasfiyesine girişildi. Türkiye, 17-25 Aralık 2013’ten 15 Temmuz 2016’ya kadar, iki buçuk yılı aşkın bir süre boyunca paralel yapıyla müca­deleye kilitlenmiş, Gülen Cemaati gündemin baş aktörü ol­muştur. Bu arada Pensilvanya’da yaşayan Fetullah Gülen, medya kuruluşları vasıtasıyla Erdoğan’ı “baskı kurmak”, “demokrasiyi rafa kaldırmak”, “diktatör olmak”la suçlaya­rak hükümeti itibarsızlaştırma çalışmalarını sürdürmüştü.

ABD-Batı-İsrail ekseni de cemaatin propagandasına destek vererek 15 Temmuz’un taşları döşendi. Ağustos ayında ya­pılacak olan YAŞ toplantısında orduya yönelik Fetullahçı su­bayların tasfiyesi gerçekleşmeden önce, 15 Temmuz’da hazır­lıkları öteden beri devam eden darbenin düğmesine basıldı. 15 Temmuz darbesinin en önemli özelliği, 29 Mayıs 1876 darbesinden günümüze kadar ya­şanan 15 darbe/darbe girişimindeki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılması gele­neğinin devam ettiğini göstermesidir.

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında… 

Benzer konular