TBMM, Osmanlı Meclis-i Mebusan’ın Devamı mı?

Başlıktaki soruya geçmişi, tarihî kopuşlar üzerinden okuyanlar hemencecik “hayır, değildir!” diyeceklerdir. Mesela Millî Mücadele ve Cumhuriyet tarihini bugüne ka­dar “kurgulandığı” şekliyle -biz bu­na resmî tarih de diyebiliriz-bilenler/okuyanlar bu gruptandır. Öyle ki, bu görüş sahipleri TC tarihini 19 Mayıs 1919’dan başlatırlar. Onlara gö­re TC ile Osmanlı Devleti arasında hiç­bir benzerlik/devamlılık yoktur. TC her şeyiyle yepyeni bir devlettir, ya­ni -deyim yerindeyse- “hüday-ı nabit bir devlet”tir. Hatta 19 Mayıs 1919’dan sonraki gelişmeler ihtilal olarak gö­rülmektedir.

Acaba gerçek öyle midir? Belki de Cumhuriyet’in inşa ve ikame sürecin­de eski karşısında “yeni”nin makbûl gösterilmesi resmî tarih söylemle­ri adına anlaşılabilir bir husus. Ancak 100. yılına az bir süre kalan bir reji­min kuruluşunu ısrarla hâlâ o yıl­larda belli maksatlarla kurgulanmış tezlere dayandırması pek doğru gö­rünmemektedir. Üstelik bu ısrar ya­yınlanmış bunca hatıra ve araştırma­ya rağmen sürdürülmektedir. Her ne kadar bundan son yıllarda biraz vaz­geçilmişse de kopuş temelli ana söy­lem korunmaktadır.

Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında… 

Benzer konular