Ruslar Türk Dünyasını nasıl istila ettiler?

Rusya Federasyonu siyasî-ekonomik ve kültürel ilişkilerimiz bozulmasaydı oradaki soydaşlarımızın esaretini gündeme getirmeyi pek de gerekli bulmayabilirdik. Mademki ok yaydan çıktı, genel olarak mazlum halkların, özel olarak da dünyadaki değişik adlardaki Türkîlerin kederli kaderlerini hatırlamamak olmazdı. Şu anda Suriye’deki Türkmenler (aslında onlar özbeöz Osmanlı Türküdür, Türkmen adı Arap rejimler tarafından takıldı) konuşulsa da, hatırlayacaksınız bir süre önce Çin hâkimiyeti altındaki Uygurlar geniş yer bulmuştu gündemimizde; ancak şimdi kaçımızın hatırındalar?

Benzer konular