Amerika’dan Sultan’a Kadın Eğitimi İçin Teşekkür

Tanzimat Fermanı sonrasında bütün Osmanlı devlet kurumları gibi, eğitim kurumlarında da önemli değişiklikler yapıldı. Sultan II. Abdülhamid döneminde eğitimin “nitelik ve nicelik” açısından gelişimi, yerli ve yabancı uzmanlarca, takdirin ötesinde büyük bir hayranlıkla ifade edilir. 1869’da çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi, tam mânâsıyla Sultan II. Abdülhamid döneminde uygulamaya konulmuştur diyebiliriz. Eksiklikleri yeni düzenlemelerle giderilen bu nizamname, modern Türk eğitim sisteminin temelini oluşturur.

1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne göre, sıbyan mekteplerinin öğretim süresi 4 yıl olacaktı. Erkek çocuklarının 6-10, kız çocuklarının 7-11 yaş aralığında bu okullara devam etmesi zorunluydu. Çocuklar bilgi seviyelerine göre sınıflara ayrılacaklar; fakir ve kimsesiz çocuklar için yatılı okullar açılacaktı. Sıbyan mekteplerinde Elif Ba, Kur’an-ı Kerim, Tecvid, İlmihâl ve Ahlâk gibi dinî dersler yanında Yazı Talimi, Hesap, Osmanlı Tarihi, Osmanlı Coğrafyası, Faydalı Bilgiler derslerinin de okutulması planlanıyordu. Bu okullarda ders verecek öğretmenlerin yetenekli ve işinin ehli kimseler olmasına özellikle dikkat edilecek; teftişleri için “müfettişlik” kurumu oluşturulacaktı.

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında… 

Benzer konular