Türkler nasıl Müslüman oldu? Uzmanlarına sorduk!

Hakan Kırımlı: Müslüman olmayan Türkler millî benliklerini kaybetmişler midir?

Adnan Demircan: Hadis-i şeriflerde Türklerden bahsedildiği doğru mu?

İsmail Taşpınar: Türklerin eski dini Şamanizm midir? Şamanizm bir din midir yoksa kültür mü?

Abdülkadir Özcan: Batılılar niçin “Müslüman oldu” yerine “Türk oldu” tabirini kullanmışlardır?

Osman G. Özgüdenli: Türkler İslamiyeti İran üzerinden mi öğrendi?

Mustafa Alican: Türklerin eski inançlarıyla İslamiyet arasında benzerlik var mı? Bu onların İslamlaşma sürecini etkiledi mi?

Ramazan Şeşen: İslamiyetin ilk dönemindeki Arap kaynaklarına göre Türk algısı nasıldı?

Cevapları Derin Tarih’in Şubat sayısında!

Benzer konular