Yavuz olmasaydı, Hz. Peygamber’in (sav) nâşını Avrupa’ya kaçıracaklardı!

Tarih bir masal kitabı gibi okunursa Keşifler Çağı ‘bizden’ bağımsız bir sürprizler dizisi olur çıkar. Eyyubîsi, Selçuklusu, Memlukları ve Osmanlısıyla biz… Dünyaya ait hiçbir pozitif realiteye bulaştırılmayan ve ileri, gelişmiş ve modern olanın zinhar yanına yanaşamadığı, irtica, geri kalmışlık ve çağdışılıkla hadım edilmiş bir tarih bizimkisi. Velhasıl tarihinden ve coğrafyasından sürgün edilmiş, öbür yandan zihni de sömürgeleştirilmiş bir ‘biz’ ne kadar biz isek oyuz işte. Keşifler Çağı diyorduk, değil mi? Kristof Kolomb, Macellan, Vasco da Gama, Cabral, Cortez,… Bunların birer ‘beyaz’ özgürlük kahramanı oldukları öğretildi bize. Yerinde duramayan cevval beyaz adamlar ufukları tarayan gözleri ile Avrupa enigmasına endeksli cesaretlerini cem ederek yola çıktılar vs.

Benzer konular