Osmanlı Mezar Taşları: Cennete Açılan Kapılar

Dikkatli okurlar hatırlayacaktır: Geçen Aralık ayında Milli Eğitim Şurası’nda gündeme gelen Osmanlıcanın liselerde zorunlu ders olarak okutulması meselesi siyaset arenası dahil farklı yerlerde fırtına koparmıştı. Bazı siyasetçiler basın toplantıları düzenleyip meseleyi “ilericilik-gericilik” açısından ele almış, asıl maksadın Arap alfabesini yaygınlaştırmak olduğunu söylemişlerdi. Televizyondaki tartışma programlarındaysa Osmanlıcanın çok zor olduğu iddia edilmiş, bazı tarih hocaları lise çağındaki gençlerin Osmanlıcayı öğrenmelerinin neredeyse imkânsız olduğunu belirtmişlerdi.

Benzer konular