Yeniçeriler Fatih’i Nasıl Tahtan İndirdi?

II. Murad Han, 1444 tarihinde esasları Edirne’de hazırlanan ve Macar kralı Ladislas tarafından Segedin’de tasdik edilen antlaşmayla Rumeli’de sulh ve sükûnu temin etmişti. Doğuda ise Karamanoğulları ile anlaşmış, devletin her iki hududunu emniyet altına almıştı. Ardından beklenmedik bir karar verdi ve tahtı henüz 12 yaşında olan oğlu Manisa Sancakbeyi Mehmed’e bıraktı. İşte Osmanlı tarihinde ilk yeniçeri ayaklanması olarak tarihe geçecek olan ‘Buçuktepe Vakası’ 1446 senesinde Halil Paşa’nın teşvikiyle gerçekleşti. Hadisenin zahirî sebebi olarak Osmanlı’nın para birimi olan akçenin ayarının düşürülmesi gösterilmişti. Çünkü bu ayarlama askeri ve piyasayı zarara sokmuştu. Bu sebepten yeniçeriler isyan çıkarttı. Fakat isyan darbeye dönüşmüş ve genç hükümdar bu hadisenin neticesinde tahttan indirilmişti. İsyan başladığında Halil Paşa’nın baş rakibi olan Rumeli Beylerbeyi Hadım Şehabeddin Paşa’nın evine baskın düzenlenmiş, Şehabeddin Paşa II. Mehmed’in sarayına sığınıp canını zor kurtarmıştı. Onun Macaristan’da tedbirsizlik yaparak yoldaşlarını kırdırdığını iddia etmekteydiler.

Devamı Derin Tarih Ağustos Sayısında…

Benzer konular