140 Yıllık Darbeder Tarihimiz

Milletimiz son 140 yıllık tarihinde irili ufaklı, başarılı başarısız tam 13 darbe girişimi yaşadı. Osmanlı Devleti 29 Mayıs 1876 ile 13 Haziran 1913 tarihleri arasındaki 37 yılda 6 darbenin zararları yüzünden yıkılırken, onun mirasını devralan Türkiye 27 Mayıs 1960 ile 15 Temmuz 2016 arasındaki 56 yılda 7 darbe girişimine sahne oldu. Darbeler anlatılırken, genelde yüzeysel olarak ele alınır, asıl sebepler atlanır. Osmanlı’dan bugüne yaşanan darbelerin aslî ve müşterek iki sebebi olduğunu söyleyebiliriz: 1- “Rejim davaları” ve onun bir alt versiyonu olan “resmi ideolojiler”, 2- Türkiye jeopolitiğinin dayattığı durum. Şimdi yaşadığımız darbeleri gözden geçirmeye başlayalım. Osmanlı’da “rejim davaları” şeklinde kendisini gösteren darbeler şunlardır: 29 Mayıs 1876 Abdülaziz’in hal’i ve I. Meşrutiyet, II. Meşrutiyet ve 31 Mart 1909, Sultan II. Abdülhamid’i hal’ darbesi.

Devamı Derin Tarih Ağustos Sayısında…

Benzer konular