ABD İstanbul Temsilcisi A. W. Terrell: “Sultan Abdülhamid Avrupa’nın En Maharetli Lideri”

Geçtiğimiz Mart ayının 19’un­da, İstanbul’da Yıldız Sarayı yakınlarında düzenlenen bir selamlık sırasında, törenin sorum­lusu, Osmanlı Sultanının namazdan sonra bir grup insanla birlikte beni de kabul edeceğini söyledi. Söylenen saatte yabancı diplomat­ları Sultana takdim etmekle görevli Münir Paşa ve resmî tercümanım Bay Gargiulo ile birlikte saraya girdikten sonra oldukça nazik bir şekilde karşı­landım. İki saatten uzun süren konuş­mamız sırasında Sultan Abdülhamid, Türk Hükümetinin Ermenilere yöne­lik eylemleri ile ilgili olarak, Amerika Birleşik Devletleri halkının bilmesini arzu ettiği bazı hususları benimle pay­laştı. Geçtiğimiz yılın Haziran ayının 15’inde, ben Amerika’ya dönmeden bir gün önce, Sultan bu doğrultudaki iste­ğini bir kez daha iletti. Hükümeti ile olan resmî ilişki sona erdikten sonra da, kendisi tarafından iletilen mesajla­rın uygun bir şekil ve zamanda ilgili taraflarla paylaşılacağına kaniydi. Kendisine verdiğim söze uygun ola­rak, evvela okuyucuya Sultan Abdül­hamid’i, Contemporary Review dergisi­nin Ocak 1895 tarihli sayısından bir alıntı yaparak tanıtmak uygun düşe­cektir. Söz konusu makale, misyoner­ler tarafından Türkiye’deki en yetkin ve en bilge Amerikalılardan biri kabul edilen, İstanbul’da 20 yılı aşkın süre yaşamış bir din adamı ve eğitimciye aittir. O makalede yazar Sultan Abdül­hamid’i şöyle anlatıyor.

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında… 

Benzer konular