Eyüp Sultan’da Gözlerden Uzak Bir Hazire

Attığı yenilikçi adımlarla halk arasında tepkileri üzerinde toplayan Sultan II. Mahmud, belki de bu kötü şöhretin izlerini silebilmek için tarihî eserlerin imarına önem vermişti. Özellikle halk nezdinde “kutsal” sayılan yerleri, sahabe mezarlarını ve başka zatlara ait unutulup gitmiş kabirleri “keşif” ile ortaya çıkarttırıp ihya ettirdiğini biliyoruz. Onun emriyle onarılan küçük bir hazire, bugün Eyüp Sultan’daki Nişanca Mahallesi’nde keşif ve idrak edilmeyi bekliyor.

 

Devamı Derin Tarih Ağustos Sayısında…

Benzer konular