Hint Alt Kıtası’nda İftâ Geleneği

Hindistan coğrafyasının İslâmî ilimlere ve bilhassa fıkha katkısı, zannettiğimizden çok daha fazla. Bin yılı aşkın bir süredir eser vermeye devam eden Hint ulemâsı, literatüre birbirinden önemli eserler kazandırmıştır. Bunlar arasında “fetva” bahsine dair olanlar epey büyük bir yekûn teşkil eder. İşte, en meşhuru Fetâvâ-yı Hindiyye olan bu zengin külliyatın tarih içindeki seyri ve serencamı…

 

Devamı Derin Tarih Ağustos Sayısında…

Benzer konular