Rus Diplomat Maevskıy Ermeni Meselesi’nin Gerçek Yüzünü Açıklıyor “Türklerin Suçluluğuna İnanmıyorum.”

“Doğu Hıristiyanları Türkiye’de en vasat valilerin yönetimindeyken bile refah içinde yaşayabilirler.” “Eğer Ermeni aktivistleri bir bahane oluşturmazlarsa Ermeni-Kürt bölgesinde hiçbir zaman kanlı olay meydana gelmez.” Bu iki cümle Ermeni meselesi üzerinden popüler olmak isteyen bir Türk kamu aktivistine ait değil. Bunlar 1895-96 yıllarında gerçekleşen hadiseler sırasında Rize’deki Rus Konsolos Yardımcısı V. T. Maevskiy tarafından dile getirilmiştir. Tuğgeneral, askerî şarkiyatçı ve diplomat Maevskiy Osmanlı İmparatorluğu’nun müttefiki olmayan bir ülkenin resmî temsilcisiyken Kafkasya Askerî Bölgesi’nde askerî, topoğrafik vb. sahalarda görev yapmış; saha çalışmaları sonucunda Kafkasya Askerî Bölgesi Genelkurmayı Türkiye’nin iç problemlerini de yansıtan kitaplar yayımlamıştır.

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında… 

Benzer konular