Tahir Nadi ve Rahm-i İlâhî ile 24 Saatte Yazdığı Mevlid

Kültür dünyamızın renkli ve nevi şahsına münhasır siması Tahir Nadi Bey, “muallim” namını hakkıyla kazanmış eğitimcilerimizden olup, şiirde ve edebiyatta seçkin bir yere sahiptir. Üç dile hâkimiyetine ve edebiyattaki gücüne eserleri şahitlik ederken, layık olanları hicvetmedeki mahareti, hicve maruz kalanlar tarafından pekâlâ bilinir. Ayrıca, birçok hususiyetleri olan bu zatın hafızasında Türkçe, Arapça ve Farsça binlerce beyit olup yeri geldiğinde okur, işitenleri hayrete düşürürdü. Hayatı hakkında muteber isimlerin kaydettiklerini ve unutulan müsnesna mirasını birlikte hatırlayalım.

 

Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında…

Benzer konular