Reşid Âkif Paşa

Osmanlı’daki şair, âlim ve sanatkâr devlet adamları silsilesinin seçkin bir örneği olan Sivas Valisi Reşid Âkif Paşa, 1902-1908 arasındaki görevi sırasında konağını edebiyat meclisine dönüştürmüştü. Sivas halkıyla da çok sıcak bir diyalog kuran Paşa, nüktedan şahsiyeti ve gönül almayı bilen yumuşak üslubuyla, hâlâ sitayişle anılıyor…

 

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında…

Benzer konular