Osmanlı’da İlk Savaş Uçağı Kampanyası

Savaş uçakları ilk defa Trablusgarb Savaşı’nda, İtalyanlar tarafından Osmanlı askerlerine ve gönüllü Arap mücahitlere karşı kullanılmış; hiçbir askerî savaş uçağı olmayan Osmanlı bu saldırı ile ilk defa hava savaşıyla yüzleşmek zorunda kalmıştı. Bunun üzerine konsolosluklar vasıtasıyla silah sanayii gelişmeleri, özellikle de uçak ve hava gücü faaliyetleri yakından takip edilirken, 14 Mart 1912’de Harbiye Nazırı Mahmud Şevket Paşa 2.700 kuruş bağışla ilk uçak alım kampanyasını başlattı. Asıl şaşırtıcı olan; Transvaal, Natal, Johannesburg, Durban, Pretoria, Kimberley, Salisbury, Piquetberg, Cape Town, Zengibar, Mauritius, Mombasa gibi merkezler başta olmak üzere Güney ve Güneydoğu Afrika coğrafyasındaki Müslümanların uçak alım kampanyalarını desteklemek için yardım seferberliği başlatmalarıydı.

 

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında…

Benzer konular