Ölünün Ardından Matem Tutan Notalar

Zamanla sanatsal bir mahiyet kazanan ve edebiyat, sinema, resim ve tiyatro gibi farklı sahalara sızarak matemin yanında iftihar, hicranın yanında varlık, elemin yanında saygınlık ifade eden ölümün mûsikîye yansımaları her medeniyetin kendi ikliminde gelişmiştir. Ahmed Râsim’den Faruk Nafiz Çamlıbel’e, Orhan Seyfi Orhon’dan Ümit Yaşar Oğuzcan’a, ölüm acısını mısralarıyla teskin eden şairler ve onların mûsikîye intikal eden şiirlerinden çarpıcı örnekler…

 

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında…

Benzer konular