Florıda Eyaletinin Adı ‘Turconıa’ Mı Olacaktı?

1. Dünya Savaşı’nı Almanya kazanırsa İttifak devletleri Amerika’yı nasıl bölüşür? 6 Nisan 1917’de Almanya’ya karşı resmen savaşa giren Amerikalılar çatışmalar boyunca bu soruyu kim bilir kaç defa sordular kendilerine! Hatta böyle bir hadisenin vuku bulması durumunda ortaya çıkacak sonuca dair bir harita bile hazırladılar. Üstelik bu harita ABD’de yayınlanan Life dergisinin 10 Şubat 1916 tarihli 67/1737. sayısının kapağında neşredildi.

Harita aslında savaş taraftarları tarafından ABD’nin savaşa girmesini teşvik etmek ve Amerikan halkını motive etmek üzere propaganda amacıyla hazırlanmıştı. Haritanın bizim açımızdan en ilginç yanı, Osmanlı Devleti’nin payına düşen kısımdı. ‘Turconia’ diye nitelendirdikleri bölge Florida Eyaletiydi. Osmanlı Devleti’nin orta ılıman ve sıcak kuşakta yer almasından dolayı bu bölgeyi tercih edebileceğini düşünmüş olmalılar.

Kendilerine sadece Arizona ve New Mexico gibi birkaç güney eyaletinin kalacağını, İttifak devletlerinin diğer kısımları işgal edeceğini öngörmüşlerdi. Aslan payı ise Almanlarındı. ‘New Prussia’ adıyla Almanlara kalan kısım, ülkenin toprak olarak neredeyse %90’ını kaplıyordu. Batı bölgeler ise boydan boya ‘Japonica’ adıyla Japonya’ya veriliyordu. Avusturya’ya ‘Austriana’ adıyla günümüzde Meksika sınırları içinde olan aşağı Kaliforniya ve güney aşağı Kaliforniya eyaletleri bırakılmıştı.

Bu arada şehir isimlerinin de değiştirildiğini görüyoruz. Osmanlı’ya bırakılan Florida’daki yeni şehirler Constantinople Junction, Bagdad Corners ve West Turkey idi. Diğer ülkelere ayrılan bölgelerde de isimler o ülkelerin şehirlerine benzer şekilde oluşturulmuştu.

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…