Osmanlı Sarayının Vazgeçilmez Hizmetkârları Hadımlar

Farklı bölgelerde esir alınarak hadım edilen veya doğuştan hadım olan köleler, özellikle Mısır üzerinden İstanbul’a getirilirlerdi. Esir düşerek kötü muamelelere maruz kalan bu kimselere Osmanlı sahip çıkardı. Osmanlı saraylarında, Enderun’da, haremde, paşa konaklarında ya da Mescid-i Nebevî gibi mübarek mekânlarda görevlendirilen bu kimseler, harem ağalığına hatta sadrazamlığa kadar yükselirlerdi.

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular