Vergi Tahsilindeki Yolsuzluk Millet Sistemini Yaraladı

Osmanlı Devleti gayrimüslim unsurları idare etme noktasında zimmî hukukun kendisine verdiği yetkileri, “Dinde zorlama yoktur” düsturundan ilhamla, hürmet ve hoşgörünün yanında pragmatist bir usul ile ifa etmeye çalışmıştır. Ancak devletin son dönemlerinde zimmî hukukunun tatbikinde kimi aksaklıklar görülmektedir. Sultan III. Selim döneminde resm-i arûse vergisinin tahsilindeki yolsuzluklar bu yozlaşmanın alametlerindendir…

 

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında…

Benzer konular