Bosna-İstanbul Yolunda Bir Nefeslik Cennet: Priyepolye

Priyepolye günümüzde Sırbistan sınırları içinde kalmış olsa da, tam 448 yıl boyunca Osmanlı’nın müjdesi dolup taşıyordu sokaklarından. Bosna ile İstanbul’u ve Rumeli’nin diğer merkezlerini birbirine bağlamada stratejik bir geçiş güzergâhı olmasının yanı sıra sosyal ve dinî yapısıyla, kültürü ve mimarisiyle klasik bir Osmanlı şehrinin bütün hususiyetlerini haizdi. Bugün ise gözlerden uzak, keşfedilmeyi bekleyen bir inci misali parlıyor Balkanlar’ın ufkunda.

 

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında…