Büyük Türk Lügati’nin Müellifi, Çok Canlı Ve Çok Yönlü Bir Münevver: Hüseyin Kâzım Kadri

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş neslinin en tipik örneklerinden biriydi Hüseyin Kâzım Kadri Bey: Farklı sahalarda derinleşmiş bir âlim, siyasetçi ve bürokrat, her alanda kendisini geliştirmek isteyen meraklı bir münevver… Türkçe sözlük başta olmak üzere arkasında bıraktığı nice eser, onun gayretlerinin en büyük şahidi. Kızı Rikkat Kunt da, son devrin en büyük tezhib sanatkârlarından biri olarak, babasından tevarüs ettiği birikimi istikbale taşımıştı.

 

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında…

Benzer konular