Bağdat’tan İznik’e, Edirne’den Şam’a Hürrem Sultan İslamın Hizmetinde

“Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” kaidesince Hürrem Sultan’ı incelediğimizde mevcut bilgilerimiz alt üst olur. Daha sarayda cariye iken “buradan aldığım maaş bana fazla” diye bütün parasını Mekke’ye gönderen bir kadın nasıl olur da insan öldürür? Yahut devletin bekası için gerektiğinde evladını bile görmeyen bir padişah nasıl olur da eşini, cariyesini devlet işlerine karıştırır?

Tarihî belgelerden anlıyoruz ki, Osmanlı hanım sultanları içinde hayırseverlikte öne çıkan Hürrem Sultan, üç kıtaya yayılan imparatorluğun dört bir yanını bayındır etmek ve insanlara faydalı olmak için büyük çaba harcamıştır. Kur’ân-ı Kerim’de ismi geçen üç şehirde; Mekke, Medine ve Kudüs’te külliyeler yaptırıp insanların hizmetine sunmuştur.

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında… 

Benzer konular