Padişah “Kadı”yı Tayin Eder Ama İşine Karışamazdı

Osmanlı Devleti, Osman Gazi’nin, Dursun Fakih’i Karacahisar’a kadı tayin etmesiyle kuruldu. Kadı tayin etmek istiklâl alâmetidir. Bundan sonra yeni fethedilen beldelere kadılar tayin edildi. Sultan Murad zamanında Bursa kadısı, kazasker unvanıyla adliye teşkilatının başı oldu. Sultan Fatih zamanında sayısı ikiye çıkarıldı. Rumeli’deki kadılar Rumeli kazaskeri; Anadolu ve Arabistan’dakiler Anadolu kazaskeri tarafından seçilir; padişahın tasvibiyle tayin edilirdi. Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra pozisyonu güçlenen şeyhülislam, kadıların tayinini de eline aldı. Din ve fen bilgilerinin okutulduğu medreselerin yüksek kısmından mezun olan genç, kadı olmak istiyorsa, kazaskerin yanında mülâzemete (staja) başlar; staj bitip müsait bir kadılık boşalınca tayin edilir, eline de padişah tuğrasını taşıyan bir berat verilirdi.

Devamı Derin Tarih Mart Sayısında… 

Benzer konular