Otlukbeli Neyle Kazanıldı?

1) SİLAH TEKNOLOJİSİ

2) İNSAN GÜCÜ

3) TAKTİK

Ağustos 1473 tarihinde Tercan yakınlarında, Otlukbeli (Başkent) mevkiinde, Fatih Sultan Mehmed ile Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan arasında yapılan Otlukbeli Muharebesi Fatih’in Anadolu birliğini sağlama siyasetinin bir sonucudur. Zira Fatih, Trabzon’un fethinden sonra Orta Anadolu’da Karamanoğulları üzerinde hâkimiyet tesis etmiş, ancak o sırada İran ve Doğu Anadolu’nun önemli bir kısmına sahip olan Uzun Hasan da, Timur’un mirasçısı sıfatıyla Anadolu’ya hâkim olmaya başlamıştı. Osmanlılara karşı başta Karamanoğulları olmak üzere Anadolu’daki diğer Türk beylikleriyle ve Venediklilerle ittifak halindeydi. Venedik 1463’te Osmanlılarla savaşa girince Uzun Hasan’a arka arkaya elçiler göndererek yardım istemiş, Akkoyunlu elçileri de Venedik’e gitmişti.

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında… 

Benzer konular