Orhan Gazi’nin Başlık Parası Kantakuzenos’u Bizans İmparatoru Yaptı

Osmanlı’nın kuruluş yıllarındaki siyasî ilişkiler ve mücadeleler evliliklerde belirleyici olmuştu. Orhan Gazi’nin yaptığı iki evlilik de Osmanlı tarihinde bir ilk olup Bizans İmparatoru Kantakuzenos’un kızı ile izdivacı ayrı bir yere sahipti.

Orhan Bey, babası Osman Gazi’nin hayatını kaybetmesinden sonra beyliğin başına geçerek Bursa, İznik ve İzmit gibi Bizans’a ait mühim şehirleri ele geçirip Rumeli ve Edirne istikametinde ilerleyişini sürdürdü. Kantakuzenos ise Bizans İmparatoru III. Andronikos’un Başkomutanı olarak görev yapıyordu. Haziran 1341’de İmparator III. Andronikos’un ölümü üzerine Kantakuzenos şahsında Bizans’ta önemli siyasî gelişmeler meydana gelecek, bunlar bölgedeki Türkmenleri ve Osmanlıları da içine alacaktı.

III. Andronikos arkasında en büyüğü dokuz yaşında üç küçük çocuk bırakmıştı. İmparatoriçe Anna de Savoie ile çocukların vasî ve nâibliğini İmparator’un başkomutanı ve en yakın arkadaşı olan Kantakuzenos üstlendikten sonra sınırlardaki karışıklıkları önlemek için 1341 yılında İstanbul’dan ayrıldı.

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında… 

Benzer konular