Osmanlı Diplomasisinin Şifreli Dili Kriptoloji

Elçilikler bir anlamda ülkelerin yurt dışındaki istihbarat servisleri vazifesi de gördükleri için İstanbul ile elçilikler arasındaki yazışmalarda yer alan bazı bilgilerden muhataplarının dışında kimsenin haberinin olmaması gerekebiliyordu. Bu durum, elçiliklerle İstanbul arasında gidip gelen tahriratlarda şifrelemenin yapılması ihtiyacını doğurmuştu. Harflerin yerine rakamların konulması suretiyle şifreleme yapılabildiği gibi tamamen rakamlardan oluşan şifreli tahriratların yazıldığı yahut harflerin yerinin değiştirilmesi veya her bir harf için başka harflerin kullanılması suretiyle de şifreleme yapıldığı görülür. İşte Osmanlı’nın belgelerden okunan şifreli dili…

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular