Osmanlı Şehirleşmesi Akıncı Beylerin Vakıf Faaliyetleriyle Gerçekleştirilmişti

Kuruluş dönemi fetih hareketlerinde boy gösteren gazi beyler Osmanlı Devleti’nin meşhur akıncı ailelerinin çekirdeğini teşkil eder. Bunlardan biri olan Gazi Evrenos Bey “uçların beyi” sıfatı ve müstahkem mevkilerde elde ettiği temliklerde kurmuş olduğu vakıflar aracılığıyla devrin reel politikası içerisinde başarılı bir devlet adamı profili çizer. Elde ettiği temlikleri vakıf arazisine dönüştürmesi tipik bir Osmanlı iskân ve bayındırlık faaliyetidir. Bu da erken dönem Osmanlı şehirleşmesinin sivil toplum kuruluşlarına tekabül eden vakıflar kanadıyla gerçekleştiğini ve bu vakıfların özellikle fatihler ve gaziler tarafından tesis edildiğini göstermektedir.

 

Devamı Derin Tarih Kasım Sayısında…

Benzer konular