Denizaltıların Çanakkale rövanşı

Donanma envanterine 20. yüzyılın başında gir­meye başlayan denizal­tıların deniz muharebe­lerinde de yerini aldığını biliyoruz. İlk başlarda muharebe güçleri ol­madığı için daha çok istihbarat ve keşif hareketlerinde kullanılmış, teknolojileri ve kapasiteleri arttıkça donanmalarda daha fazla yer almış­lardır. Cihan Harbi başladığında İn­gilizler 77, Fransızlar 45, Almanlar 29 denizaltıya sahipti. Osmanlı Dev­leti’nde kullanıma hazır sadece bir denizaltı, belgelerdeki ismiyle “tah­telbahir” bulunuyordu.

Osmanlı Devleti’nin silahlı taraf­sızlık döneminde İngiliz ve Fransız güçlerinden oluşan İtilaf donanma­sı Akdeniz sularında devriye gezme­ye çoktan başlamıştı. Adalar Deni­zini üs olarak seçen İtilaf filosunda az sayıda denizaltı bulunuyordu. Savaş yeni cephelere yayıldıkça ve sefer kararı belirginleştikçe filo­nun Çanakkale Boğazı önündeki faaliyetleri artmaya başladı. 3 Ka­sım 1914’teki ilk gösteri atışından sonra denizaltılar Boğaz önlerinde görünecekti. Boğaz’a ilk yönelen, Fransızlara ait Faraday denizaltısı olmuştu. Bu dönemde onlara veri­len görev Boğaz’ı abluka altında tut­mak, Yavuz ve Midilli’nin Ege’ye çıkı­şına engel olmaktı.

Benzer konular