Küresel Çin Müslüman Amiral Zıng Hı’nın Ticaret Politikalarını Canlandırıyor

16.yüzyıl başlarında Venedik kayıtlarına yansıyan bilgilere göre mutaassıp Avrupalı Katolikler şöyle söylüyorlardı: “Portekizliler ve İspanyollar ‘İsa düşmanı’ Yahudileri İberya Yarımadası’ndan çıkardıkları için Tanrı onların ülkesine rahmet yağdırmaya başladı ve Uzak Doğu’nun zenginliklerine ulaşmalarına yardımcı oldu”. 1490’larda Portekizliler Afrika’yı dolanarak Asya limanlarına ulaştıklarında altın madenleri ve dönemin stratejik hammaddesi baharatlara ulaşmışlardı. Oysa işin aslı, 15. yüzyılda Anadolu’da Bizans tarihinin tamamen sona ermesi ve Avrasya ticaret güzergâhının kilit bölgelerinden Doğu Akdeniz’in tamamen Müslümanlar eline geçmesiyle Avrupalı tüccarın Akdeniz’de (her dinden insanların sığındığı) Osmanlılar ve Memlûklere vergi ödemekten kurtulmak için Akdeniz dışına ilgi duymaya başlamalarıyla alakalıydı. Ancak İberyalıların Asya’ya ulaşmasından çok daha önce (15. yüzyılın ilk yarısında) Çinlilerin Batı’ya uzandıkları ve Hint Okyanusu sahillerinde ticareti kontrol etmeye başladıkları bilinmekteydi.

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında… 

Benzer konular