Karabekir Paşa’nın Hayali: Duayla Okula Başlayan Çocuklar

Rahmetli anneciğim, belki de öğretmen olmasının etkisiyle beni marşlarla yetiştirmişti. Pek çok marş öğrendim ve hâlâ da unutmamışımdır. O marşlardan biri de “Türk Yılmaz” marşıydı. Hem şu sözleri söyler, hem de asker gibi dimdik yürürdüm. “Çelik gibi kollu, tunçtan ayaklı / Türk hiç yılar mı? Türk hiç yılar mı? / Türk yılmaz, Türk yılmaz! / Cihan yıkılsa Türk yılmaz!” Bilmiyordum bu marşın sözleri ve bestesinin Kâzım Karabekir Paşa’ya ait olduğunu. Araştırmam esnasında tevâfuken karşıma çıkınca o günlere gidip bir kez daha terennüm ettim marşı, Karabekir Paşa’yı da rahmetle anarak… O sadece hayatını zaferlerle taçlandırmış bir komutan, bir kahraman değil, bir fikir adamı, savaşta yetim kalmış çocukların elinden tutan “yetimler babası”dır. Onları geleceğe hazırlamaya gayret gösteren bir eğitimci, musikişinas, sanatçı, şair ve bestecidir. Bütün kabiliyetlerini bu vatan için, bu vatanın evlatları için harcayan bir vatanperver…

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında… 

Benzer konular