Abdülhamid’in Eğitim Hamlesi Sanayi (Sanat) Mektepleri

Sanayi Devrimi’nin hissedilmeye başlandığı 1830’lu yıllara kadar Osmanlı Devleti geleneksel yapısını muhafaza etmişti. Ancak 1838’de imzalanan Balta Limanı Antlaşması ve 1861’de Fransa ile yapılan ticaret antlaşmasıyla yapılan yabancı sermaye yatırımları Osmanlı Devleti’nde sanayi alanında reform ihtiyacını gözler önüne seriyordu. Böylece 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde sanayileşme süreci farklılaşmaya başladı. Bu dönemde Avrupa’dan getirtilen mal ve eşyalara talep arttı. Tanzimat’la birlikte esnaf birlikleri önemini kaybetmeye başlayınca da yerli üreticiyi korumak için Islah-ı Sanayi Komisyonu 1860’ta oluşturuldu. Ayrıca sanayi alanındaki politikalarla esnafı şirketleştirme girişimleri ve sanayi okullarının açılması talep edildi. Osmanlı Devleti’nde ilk sivil, teknik ve meslek eğitiminin bir kurum çatısı altında oluşturulma teşebbüsü 1848’de Zeytinburnu’nda sanayi mektebiyle gerçekleşmişti. Ancak bu hamle başarıyla neticelenemediği gibi 1850’deki ikinci girişimden de sonuç alınamamıştı.

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında… 

Benzer konular