Şark Meselesi Küçük Kaynarca Antlaşması’yla Başladı

Şark Meselesi’ni başlatan hadise olarak görülen 21 Temmuz 1774 tarihli Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı realpolitiğinde taşları yerinden oynattığı gibi Avrupa tarihini de kökten değiştirmiştir. Takip eden 30 yıllık sürede Bâbıâli Kırım’ı geri almayı “gayetü’l-gaye” belleyecek ve Doğu Avrupa’dan Kafkasya’ya, Hindistan’dan Orta Asya’nın Türkî hanlıklarına varıncaya dek Ruslara karşı yeni müttefikler bulma telaşına düşecekti. Napolyon’un Mısır’ı işgaliyle Kırım önceliğini yitirirken, kadim dost Fransa’ya karşı kadim düşman Rusya ile ittifak kurulması da tarihin garip bir cilvesidir.

 

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında…

Benzer konular