ABD’nin Evanjelist Hançeri Kudüs’e Nasıl Saplandı?

Yahudilerin ‘tanrının seçilmiş halkı’ olduğuna inanan Hıristiyan Evanjelist hareketin kökenleri 18. yüzyıla dayanır. İngiltere’de başlayan dinî uyanış döneminde Protestan ilahiyatçılar John Wesley ve George Whitefield’ın öncülüğünde doğdu. Çok geçmeden Avrupa anakarasından Jonathan Edwards ve Charles G. Finney vasıtasıyla Amerika’ya intikâl etti. Aynı dönemde İngiltere’de Anglikan Kilisesi çevresinde de taraftar bulan hareket, burada John Newton ve William Wilberforce tarafından temsil edildi. Evanjelik Uyanış Hareketi olarak başlayan hareket, 19. Yüzyılda Amerika’da İkinci Büyük Uyanış olarak Amerikan halkının dinî, sosyal, kültürel ve politik hayatının bir parçası olacak ve zamanla Amerika’yı dönüştürecekti.

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında… 

Benzer konular