Nekbe – Büyük Felaket

9 Aralık 1917’de Siyonist-Haçlı ittifakıyla elimizden çıkan Kudüs ile 20 Eylül 1918’de Nablus Savaşı sonunda kaybettiğimiz Filistin, Lübnan ve Suriye toprakları 100 yıl sonra kaosun merkezi haline geldi. Osmanlı Devleti’nin adil idaresinde 4 asır boyunca insanların hoşgörü, barış ve huzur içinde yaşadığı kutsal topraklar, önce Haçlı, ardından Siyonist işgalle kin, nefret, düşmanlık, katliam ve zulüm coğrafyasına dönüştü. Birleşmiş Milletler’in 24 Temmuz 1922’de kabul ettiği İngiliz manda idaresi, Yahudi ve Araplara eşit mesafede durması, hukuk ve adaletle hareket etmesi gerekirken Siyonistlerin emrine girdi. Filistin’e gelen ilk İngiliz yönetici Herbert Samuel tam da onların aradığı adamdı. Siyonizm’in uyguladığı işgal planına göre ilk iş, mümkün olan en çok sayıda Yahudi’nin Filistin’e göç etmesini sağlamaktı.

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında… 

Benzer konular