Fakirlerin, yetimlerin ve mahkûmların dostu öteki Kösem

Osmanlı hanedan mensubu kadınlar 16. yüzyıldan itibaren politik gücü doğrudan kullanmaya, yabancı devletlerle müzakerelere ve oğullarına “naibe”lik yapıp yol göstermeye başlamışlardı. Öyle ki, 17. yüzyılda valide sultanların ulaşamadıkları tek saltanat yetkisi, orduya komutanlık yapmaktı. Onun dışında hemen her türlü devlet erkini elinde bulunduran valide sultanların başında gelir Kösem Sultan. Osmanlı hanedan tarihinin tartışmasız en güçlü kadınlarından birinden söz ediyoruz Kösem denilince. Osmanlı Sarayı’na büyük ihtimalle 1603’te cariye olarak giren Kösem Sultan’ın -diğer adıyla Mahpeyker- kökeni hakkında farklı görüşler olsa da, bir Rum papazının kızı olduğu kabul edilir.

Benzer konular