Gümüşhanevî’nin Rize’deki Kütüphanesinin Yorgun İzleri

Nakşibendî-Hâlidî şeyhlerinden, âlim ve mutasavvıf Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî ilmî birikiminin yanı sıra tekkelerdeki yozlaşmayı önlemek için ulemâ ve meşâyih arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi, dinî ilimlerin öğrenilmesi ve sünnete uyulması düsturunca talebeler yetiştirmiş, vakıf kütüphaneleri kurmak ve desteklemek hususunda da daimi bir iştiyak duymuştu. İnşa ettirdiği, ilmî yolda faaliyet gösteren, kayda geçmiş dört kütüphaneden biri İstanbul’da, diğerleri Of, Bayburt ve Rize’de ihdâs edilmişti. Rize’deki kütüphanenin kapısını birlikte aralıyoruz.

 

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında…

Benzer konular