Cumhuriyet Döneminde Bir Toplum Mühendisliği Projesi Olarak Tiyatro

Siyasî tarihimizin farklı devirleri olarak temayüz eden Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemleri, kendilerine has kültür-sanat anlayışları da doğurmuştu. Kukla, Karagöz ve Ortaoyunu gibi örnekleriyle öne çıkan geleneksel tiyatromuzun yerini Tanzimat’tan itibaren Batı tiyatrosu aldı. Türk halkını muasır medeniyetler seviyesine çıkarmayı hedefleyen Cumhuriyet ideolojisi ise Batı’nın kültürel ve sanatsal her türlü üretiminin bu topraklarda tatbikine talip olmuş; devlet aklı tarafından tiyatro, cahil halkı eğitmek ve modernleştirmek amacıyla, ideolojik bir araç olarak kullanılmıştır.

 

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında…

Benzer konular