Tiyatro da Doğu’dan Yükselir

Avrupamerkezci anlayış Avrupa’nın tarihî tecrübesini tüm insanlığa dayatarak diğer medeniyetlerin hikâyesini yok sayar. Batılı bakış sanat ve bilim tarihini de bu anlayışa göre dizayn ettiğinden, tiyatro dahil her etkinlik Yunan’da başlar. Mısır, Sümer ve Akad gibi medeniyetlerin dünya tarihine katkıları inkâr edilir. Bu yaklaşımdan Doğu medeniyetlerinin iki kadim temsilcisi olan Hint ve Çin de nasibini alır. Küresel bir propagandayla dayatılan bu algı yüzünden Yunan tiyatrosu bir milat sayılıp geleneksel Hint ve Çin tiyatrosu zikre bile değmez. Oysa Çin tiyatrosu, Eski Yunan’ın tragedya ve komedyası ile Hindistan’ın Sanskrit draması “dünyanın üç eski tiyatrosu”dur.

 

Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında…

Benzer konular