Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Osmanlı’da Tiyatro

Tanzimat döneminde, geleneksel tiyatromuzun yanına Batı tiyatrosunun çeşitli unsurları eklenmiş; Sultan Abdülmecid döneminde kurulan ve tiyatro tarihimiz açısından büyük önem arz eden Souiller Sirki, Türk tiyatro tarihinde bir çeşit kilometre taşı olan Gedikpaşa Tiyatrosu’nun kuruluşunda öncü rol üstlenmişti. II. Abdülhamid’in bilhassa 93 Harbi’nden sonra ülkenin selameti için aldığı tedbirler tiyatroya sansür olarak telakki edildi. II. Meşrutiyet’in ilânı ile Sultan’ın tiyatro üzerindeki politik tedbirleri sona ermişse de, İttihat ve Terakki diktası ile devam eden siyasî karmaşa tiyatro oyunlarını da etkiledi ve tiyatro yazarları bir yandan düzeni eleştirirken, diğer yandan da topluma moral verecek tarihî ve askerî oyunlar kaleme aldılar.

 

Devamı Derin Tarih Mart Sayısında…

Benzer konular