İslâmî Süslemelerin Formülünü Bulan İngiliz Mimar

20’li yaşlarda ziyaret ettiği Elhamra Sarayı İngiliz mimar, dekoratör ve litograf Owen Jones’u derinden etkilemiş, hayatı boyunca hayranlık duyacağı İslâmî süsleme sanatları tasarım kariyerini biçimlendirmişti. Güzelliğin dilinde ustalaşmak için görsel bir kılavuz olarak hazırladığı Grammar of Ornament başlıklı kitabı, süsleme sanatları alanında hâlâ önemini koruyan bir başvuru kaynağıdır. Burada Mısır, Mezopotamya ve Antik Yunan motiflerinin yanı sıra Türk, Memlûk, Arap, İran, Hint ve Mağrip süslemelerine de geniş yer vermiştir.

 

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında…

Benzer konular