Rubens’in Eskizlerindeki Doğulu Karakterler Bize Ne Söyler?

Rubens’in tablolarında kullanmak üzere minyatürlü bir İslâmî el yazma eserden kopya ettiği anlaşılan eskizlerinin yer aldığı, kostüm albümü niteliğindeki çalışmasında Doğulu karakterler, sultanlar, Osmanlı din adamları, yeniçeriler ve harem mensuplarına dair figürler dikkat çeker. Bu incelikli çizimler, 16-17. yüzyıllarda Batı dünyasında “egzotik” kabul edilen Doğu hayatını yansıtan eserlere, paha biçilmez değerde örnekler tedarik etmektedir.

 

Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında…

Benzer konular