Burak Duvarı’nı Ağlama Duvarına Çeviren Dört Buçuk Asırlık Kehanet

Yahudiler ‘Süleyman Mabedi’nin kaybı sebebiyle’ ağlayarak burada dua ettikleri için batı duvarını ‘Ağlama Duvarı’ diye adlandırdılar. Hâlbuki Ağlama Duvarı olarak bilinen yerin gerçek adı Burak Duvarı’dır. Hz. Muhammed’in (sas) İsra/Miraç mucizesi esnasında devesini bağladığı yere bu hatırayı yaşatmak için bu isim verilmişti. Nitekim asırlarca Müslümanlar arasında böyle bilinegelmiştir. Bu tarihî mirasa ve bilgiye rağmen Ağlama Duvarı adının yayıldığı görülmektedir. Peki, Burak Duvarı ne zaman ve nasıl Ağlama Duvarı olarak Yahudiler tarafından kabul edildi? Cevaba geçmeden evvel Süleyman Mabedi’ne ve İsrailoğullarının tarihine değinmek, bugünkü vaziyete nasıl gelindiğini anlamak önemlidir. Bugün Güney Lübnan, Ürdün, İsrail ve Filistin yönetiminin sınırları içinde bulunan topraklar takribi olarak tarihî Filistin’e tekabül eder. Filistin denilen bu bölgede Yahudilerden çok önce Samî kökene mensup başta Fenikeliler (Kenanlılar) olmak üzere Filistinliler ve muhtelif kavimler yaşamıştı. Dolayısıyla arz-ı mukaddese olarak bilinen toprakların ilk sakinleri Yahudiler değildi.

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında… 

Benzer konular